Stanovisko vedení k aktuální situaci COVID 19

21.05.2020

Život a provoz v našem zařízení se řídí nařízením Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Naše společnost zajišťuje a dodržuje veškerá mimořádná opatření k zamezení vzniku epidemie a zamezení šíření tohoto infekčního onemocnění. Navíc je ubytovaným průběžně měřena teplota a vyplňují dotazníky, kde sledujeme jejich pohyb a kontakty. K dnešnímu dni máme jednoho pozitivně testovaného klienta, bez příznaků onemocnění. Je v karanténě do dalšího testu. S nim je i jeho spolubydlící, který je zcela zdráv. Jsme v kontaktu s příslušnými orgány a řídíme se jejich pokyny. O dalším vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

Tomáš Pazdziora, jednatel/ředitel HDP GROUP s.r.o a HDP Security Servis s.r.o.