HDP GROUP s.r.o. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

18.05.2020

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012357 je spolufinancován Evropskou unií.

projekt je zaměřen na školení zaměstnanců společnosti HDP Group s.r.o.. Do školení bude zapojeno 19 zaměstnanců z celkového počtu 20. a řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.