NOVINKY


 

Život a provoz v našem zařízení se řídí vládními opatřeními a nařízením Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Naše společnost zajišťuje a dodržuje veškerá mimořádná opatření k zamezení vzniku epidemie a zamezení šíření tohoto infekčního onemocnění. Např: Ubytovaným je průběžně měřena teplota a vyplňují dotazníky,...

Od dnešního dne se můžete v prostorách casina a na přilehlé zahrádce osvěžit také čepovanou kofolou. Na zdraví.