Stanovisko vedení k aktuální situaci COVID 19

09.03.2021

Život a provoz v našem zařízení se řídí vládními opatřeními a nařízením Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Naše společnost zajišťuje a dodržuje veškerá mimořádná opatření k zamezení vzniku epidemie a zamezení šíření tohoto infekčního onemocnění. Např: Ubytovaným je průběžně měřena teplota a vyplňují dotazníky, kde sledujeme jejich pohyb a kontakty. V prostorách Hotelového domu jsou k dispozici dávkovače s dezinfekcí. Všichni jsou povinni nosit respirátory, které lze zakoupit také na recepci Hotelového domu. Návštěvy nejsou povoleny.

Firemní a dlouhodobé ubytování je na základě platných epidemiologických opatření i nadále možné.

Tomáš Pazdziora, jednatel/ředitel HDP GROUP s.r.o a HDP Security Servis s.r.o.